Dzi¶ s± imieniny: Marka, Elzbiety
W Twoim koszyku znajduje się
X szt. / X

Witamy w naszym nowym sklepie internetowym. Zapraszamy do zakupów , sa to pierwsze jego dni i gdyby¶cie trafili na jakies błędy lub potkniecia to z góry przepraszamy :) W razie pytan jestem do dyspozycji  telefonicznej 663042966 .

regulamin

Regulamin Kwiaciarni internetowej "Wena"

 Wła¶ciciel serwisu.

Sklep internetowy prowadzi firma:

Kwiaciarnia "Wena" Agnieszka Mielczarek

Al. Wolno¶ci 16

42-200 Częstochowa

NIP 573-232-05-86 Regon 152170342

Numer ewidencyjny nadany przez prezydenta miasta Częstochowy : 75597

 Zamówienia.

1. Firma przyjmuje zlecenia na dostarczenie kwiatów przez  sklep internetowy , telefonicznie, mailowo oraz w siedzibie firmy . 

2. Opłacenie zamówienia następuje poprzez sklep internetowy,osobi¶cie lub wpłatę / przekaz na konto bankowe.
3.
Zamówienia na dany dzień roboczy przyjmowane s± do godz 16.00 a na niedzielę,  ¶więta oraz dni wolne ustawowo do godziny 11 poprzedzaj±cego je dnia roboczego , po tych godzinach następuje blokada składania zamówień na dany dzień, na pozostałe dni zamówienia można składać bez przeszkód.

4. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do zmian godzin przyjmowania zamówień zależnie od posiadanego towaru oraz przyczyn losowych.

5. Towar dostarczamy na terenie miasta Częstochowy. Dostawy poza granice miasta będ± zrealizowane jedynie po wcze¶niejszych kontakcie i akceptacji telefonicznej pracownika firmy i będ± się się wi±zać z dodatkow± opłat± za doręczenie .
6. Kwiaty doręczane s
± od poniedziałku do soboty w godzinach wybranych przez klienta pomiędzy godzin± 8.00 a 20.00.
Zamówienie może być doręczone już w tym samym dniu w którym złożono zamówienie.

7. Koszt dostarczenia towaru w granicach miasta  jest bezpłatny dla bukietów widocznych w sklepiku internetowym.Przy zamówieniach indywidualnych dla kwiatów warto¶ci do 80 zł doliczany jest koszt 20 zł za dostawę na terenie miasta ,przy zamówieniach powyżej 80 zł nie doliczamy kosztów transportu na terenie miasta.

8. Zamówienie kwiatów poza miasto  wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w koszyku (dodatkowa opłata w zależnoci od odległoci od siedziby firmy. Dostawa dalej niż 10km od miasta wymaga zamówienia produktu za minimum 100 zł.

9. W interesie klienta leży podanie prawidłowych danych adresowych odbiorcy, w szczególnoci warto opisać miejsce dostawy jeli adres jest trudny do zlokalizowania (nie owietlona ulica, brak oznaczenia numeru domu, nie sprawny domofon itp.).

10. Firma WENA dołoży wszelkich starań aby rozwi±zać ewentualne problemy z dostarczeniem kwiatów. Dlatego warto jest podać swój telefon (komórkowy w szczególnoci) oraz odbiorcy kwiatów, jeli jest znany, aby umożliwić kontakt odbiorc± z miejsca doręczenia kwiatów i rozwi±zać ewentualne problemy (np. nie działaj±cy domofon, brak dzwonka przy furtce, pies na posesji - nie możnoć dotarcia do adresata)

11.Firma nie odpowiada za kłopoty spowodowane podaniem błędnych danych adresowych przez zamawiaj±cego oraz ignorowaniem komunikatów na stronie.

12.Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem ,kwiaty możemy zostawic innej osobie zamieszkuj±cej (pracuj±cej) pod podanym adresem, ewentualnie spróbuje zostawić przesyłkę u najbliższych s±siadów (na recepcji dla zamówienia do hotelu) , jeżeli i to okaże się niemożliwe, to skontaktujemy się z zamawiaj±cym.

13. W przypadku odmowy przyjęcia kwiatów przez Odbiorce zamówinie jest uznane za zrealizowane .Zamawiaj±cy będzie  niezwłocznie poinformowany droga mailowa lub telefoniczn±.

14. Zamówienia składane na około 4 godziny przed planowan± dostaw± prosimy dla pewnoci potwierdzić telefonicznie przed złożeniem ich drog± elektroniczn±, szczególnie gdy miejsce dostawy jest poza Częstochow± lub podczas popularnych dni jak 8 marca, 14 lutego lub 26 maja

15.Zamówienie opłacane przekazem pocztowym powinno być złożone na około 3 dni przed terminem dostarczenia (ewentualnie po wcze¶niejszym kontakcie z pracownikiem kwiaciarni można przesłać skan/zdjęcie wykonanego przekazu pocztowego na nasz adres e-mail)

16. Złożenie zamówienia droga elektroniczn± (np. sklep internetowy) lub telefoniczn± uznawane jest za zawarcie umowy i oznacza koniecznoć uregulowania powstałego zobowi±zania przez jeden z wybranych kanałów płatnoci lub tradycyjny przekaz pocztowy czy wpłatę gotówki w siedzibie firmy.

17. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu, wszystkie odstępstwa od postanowień tego regulaminu należy uzgadniać wczeniej z obsługa sklepu.

18. Zamówienie uznaje się za obowi±zuj±ce od momentu dokonania przez Zamawiaj±cego poprawnej płatno¶ci przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych, zgodnie z zawartym na wymienionej stronie internetowej opisem procedury składania zamówienia, form płatno¶ci. W niektórych przypadkach możemy zrealizować zamówienie po okazaniu dowodu przelewu, należy kontaktować się z obsług± sklepu.

19. Nie możemy gwarantować precyzyjnych godzin dostawy w takie dni jak 21 stycznia, 8 marca, 14 lutego, 26 maja, 6 grudnia, koniec roku szkolnego,wigilia  jednak postaramy się spełnić życzenie klienta. W więta państwowe kwiaciarnia może realizować ograniczone dostawy kwiatów, gdyby dostawa wybranego bukietu była nie możliwa kwiaciarnia skontaktuje się z zamawiaj±cym.

20. Wszystkie ceny kwiatów, upominków i usług s± cenami brutto .
21. Ewentualne faktury wysyłamy poczt± najpóĽniej dnia następnego.

 Towar

1. Gwarantujemy wieżoć kwiatów zakupionych w naszej firmie, jednak oczekujemy, że będ± pielęgnowane w odpowiedni sposób.

2. Bukiet jest dziełem artystycznym i dlatego dopuszczalne s± małe zmiany w stosunku do oferty ze zdjęć.

3. W wyj±tkowych przypadkach zachodzić może koniecznoć zast±pienia jednych kwiatów innymi - z powodu braku danego towaru (szczególnie dotyczy to zamówień składanych w dniu dostawy). Zawsze jednak produkt którym zast±pimy ten brakuj±cy będzie podobnej jakoci - nie gorszy, w podobnej cenie, kolorze czy iloci. Tak aby wygl±d wi±zanki oraz cena za bukiet była zachowana, a klient był usatysfakcjonowany.
W przypadkach konieczno
ci wprowadzenia większych zmian skontaktujemy się z zamawiaj±cym kwiaty w celu ustalenia szczegółów.

4.Reklamacje można składać pisemnie lub poczt± elektroniczn± w terminie 5 dni licz±c od daty otrzymania zamówionych produktów. Reklamacje rozpatrujemy w ci±gu 24h od jej otrzymania.

5. Przy wypisywaniu bileciku domylnie poprawiamy ewentualne błędy.

Inne postanowienia.

1. Firma nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu powiadomień SMS. Ten typ powiadomienie jest jedynie uzupełnieniem wiadomoci wysyłanych za porednictwem poczty elektronicznej e-mail,

2. Kwiaciarnia  może skontaktować się telefonicznie z Odbiorc± celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że Zamawiaj±cy nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z Odbiorc± w tre¶ci zamówienia.
3. Nie odpowiadamy za niemożno
ć dostarczenia kwiatów do takich miejsc jak: jednostki wojskowe, szpitale zakaĽne, specjalne strefy z zakazem wstępu (więzienia i podobne). W przypadku zaistnienia opisanych powyższych okolicznoci firma  WENA  zobowi±zuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Klienta o tym fakcie i jego przyczynach.

4. Nie możemy gwarantować wybranej pory dostawy w przypadku zaistnienia dużych, paraliżuj±cych problemów komunikacyjnych w miecie Częstochowie (rozlegle korki).

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia, po dokonaniu jego opłaty na minimum24 godziny przed realizacj± zamówinia,zwracamy wpłacone rodki pomniejszone o 5% kosztów manipulacyjnych. W przypadku nie możliwoci zrealizowania zamówienia z winy kwiaciarni - 100% rodków.

6.Konsumentowi przysługuje prawo do odst±pienia od umowy zawartej na odległo¶ć bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zrealizowania zamówienia zgodnie z ustaw± (Dz. U. nr 22, poz. 271 z póĽni. zm.). Ustawa ta wył±cza jednak możliwo¶ć rozwi±zania umowy dla produktów ulegaj±cych szybkiemu zepsuciu (np. kwiaty cięte), spożywczych oraz gdy towar był używany lub został uszkodzony. Zwroty odsyłamy jedynie w formie przelewu bankowego na konto lub w formie obci±żenia zwrotnego na kartę płatnicz± użyt± do opłacenia zlecenia.

7.Odmowa przyjęcia kwiatów przez osobę wskazan± w zamówieniu oznacza zrealizowanie usługi. Nie odebrany bukiet można odebrać z siedziby naszej firmy we wskazanym przez nas terminie. Odmowa przyjęcia kwiatów przez odbiorce zostanie zgłoszona osobie zamawiaj±cej w możliwie jak najszybszym czasie.

8.Kwiaciarnia nie doł±czy bileciku do przesyłki je¶li będzie zawierał on tre¶ci nie zgodne z prawem (np  groĽby karalne czy obelgi w stosunku do dowolnej osoby).

9.Użytkownik zamawiaj±cy kwiaty powinien posługiwać się aktualna i nowoczesn± przegl±darka internetowa zdolna do obsługi protokołu http, http oraz przesyłania i wysyłania danych do systemu informatycznego kwiaciarni oraz firm obsługuj±cych płatno¶ci za pomoc± tych protokołów. Przegl±darka internetowa użytkownika powinna akceptować pliki tymczasowe typu cookie.

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem maj± zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego

 

 

 

 

 

 

Kwiaciarnia Wena
al. Wolno¶ci 16
42-200 Częstochowa
e-mail: aga.m55555@wp.pl
tel.: 663 042 966
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Tre¶ć wiadomo¶ci: